Tự dạy con là blog chia sẻ miễn phí các kiến thức và kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ có con nhỏ từ 0-6 tuổi. Các kiến thức được chia sẻ được tổng hợp đúc kết từ các phương pháp giáo dục tiên tiến: Montessori, Steiner, giáo dục sớm khác.